Chương trình đào tạo

Tư vấn giáo dục có những chương trình chính như sau

LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam là khung tham chiếu, đánh giá trình độ ngoại ngữ cho giáo viên các cấp và người dùng ngoại ngữ tại b Việt Nam.

Xem thêm...

CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác định trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại…

Xem thêm...

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam là khung tham chiếu, đánh giá trình độ ngoại ngữ cho giáo viên các cấp và người dùng ngoại ngữ tại Việt Nam.

Xem thêm...

CHỨNG CHỈ nGÀNH Y

❖ Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Y thành lập phòng khám.
❖ Là điều kiện bắt buộc để có thể làm việc tại các phòng khám Tại Việt Nam

Xem thêm...

TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁO DỤC LUÂN EDU

Học viên có thể tìm hiểu thêm về các chương trình đào tạo, đăng ký và quản lý học tập trực tuyến dễ dàng qua trang web. Trung tâm Luân Edu luôn nỗ lực để cung cấp cho học viên những chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng, giúp học viên đạt được mục tiêu giáo dục của mình. Hãy truy cập trang web tuvangiaoduc.edu.vn để tìm hiểu thêm về Trung tâm và các chương trình đào tạo của chúng tôi.