our-history-ptalents

Cơ hội không tự đến. Chính bạn tạo ra cơ hội

Công ty Tư vấn Tâm lý và Định hướng giáo dục P-Talents tập trung vào dịch vụ tư vấn sinh trắc vân tay chuyên nghiệp, đào tạo và chuyển giao các gói đầu tư sinh trắc vân tay tại các tỉnh thành.

Phương pháp giáo dục hiện đại hướng đến việc giáo dục trẻ phát triển toàn diện về các mặt trí tuệ, thể chất, tình cảm và giao tiếp xã hội. Trong đó, phát triển nhân cách hết sức quan trọng và cần thiết, là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của trẻ trong tương lai.

2016

Thành lập Công ty Tư vấn tâm lý và Định hướng giáo dục P-Talents

Công ty TNHH Tư vấn tâm lý và Định hướng Giáo dục P-Talents được thành lập vào ngày 12/6/2016 dưới sự lãnh đạo của Chuyên gia đầu ngành về Sinh trắc vân tay tại Việt Nam – Bà Trịnh Thị Thoi

2018

Chứng nhận Bảo trợ về mặt Khoa học Sinh trắc vân tay

Ngày 15/7/2018, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam trao chứng nhận bảo trợ thương hiệu P-Talents về mặt Khoa học Sinh trắc vân tay.

2019

Chứng nhận Bảo trợ bởi Viện nghiên cứu tiềm năng con người IPD