Đại lý

Chỉ phân phối sản phẩm Sinh trắc vân tay

Nhận được các ưu đãi Đại lý

Văn phòng đại diện

Phân phối gói 3 sản phẩm: Sinh trắc vân tay – Toán thông minh – Luyện chữ đẹp

Bán lẻ

Chỉ bán sản phẩm sinh trắc vân tay và không nhận được ưu đãi Đại lý

CHÍNH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẤP 1

Phí nhượng quyền

250 triệu/năm và 10% doanh thu từ năm thứ 2

Chính sách riêng

Thiết kế VP, sự kiện khai trương

Truyền thông Marketing online

Tư vấn Marketing

Gia hạn

Ký tiếp 3 năm (Giám 40%-45%-48%)

Tặng quà

Miễn phí không giới hạn báo cáo trong 3 năm đầu

Sản phẩm phân phối

Sinh trắc vân tay, Toán thông minh, Luyện chữ đẹp

Tuyển dụng

Được tuyển 8 đại lý cấp 2 (50 triệu/năm) cùng các ưu đãi đi cùng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẤP 2

Phí nhượng quyền

150 triệu/năm và 10% doanh thu từ năm thứ 2

Chính sách riêng

Thiết kế VP, sự kiện khai trương

Truyền thông Marketing online

Tư vấn Marketing

Gia hạn

Ký tiếp 3 năm (Giám 30%-40%-50%)

Tặng quà

Miễn phí không giới hạn báo cáo trong 3 năm đầu

Sản phẩm phân phối

Sinh trắc vân tay, Toán thông minh, Luyện chữ đẹp

Tuyển dụng

Được tuyển 3 đại lý cấp 2 (50 triệu/năm) cùng các ưu đãi đi cùng

CHÍNH SÁCH CHO ĐẠI LÝ

Phí nhượng quyền

Đại lý phải đóng 70 triệu/năm phí đại lý để sử dụng sản phẩm Sinh trắc vân tay

Gói 1 (lựa chọn)

Miễn phí 150 báo cáo không giới hạn thời gian. Hết 150 báo cáo gia hạn gói 70 triệu

Gói 2 (lựa chọn)

Không giới hạn báo cáo trong 1 năm. 1 báo cáo giá 550.000

Sản phẩm phân phối

Chỉ phân phối sản phẩm Sinh trắc vân tay

Quà tặng

Miễn phí 3 khóa hướng dẫn nuôi dạy con, yoga, cách giáo dục con

CHÍNH SÁCH CHO BÁN LẺ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật